Říjen 2011

NÁRODNÍ OBROZENÍ - autoři II.

25. října 2011 v 22:56 | Terka Bass |  Literatura
- Pozdní fáze národního obrození
-Ovlivněn romantismem
-Ředitel Národního muzea
-Prostonárodní české písně a říkadla
-Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečí původních- př. Zlatovláska
-Kytice z pověstí národních - sbírka 13 balad
· Karel Hynek Mácha - 1810 - 1836
- Dramatik, prozaik, básník
-Ovlivněn romantismem
-Intimní deník
-Zakladatel reflexivní lyriky v Čechách
-Máj - lyricko-epická skladba
-4 zpěvy, 2 intermezza
-1. Zpěv - seznámení se s dějem
-2. Zpěv - Vilém ve vězení, přemýšlení o životě
-1. Intermezzo - zpěv duchů
-3. Zpěv - příprava na popravu
-2. Intermezzo - oplakávání loupežníky
-4. Zpěv - Mácha se objevuje na místě popravy
-Objevuje se zde lyrika přírodní, milostná i reflexivní
-50. - 60. Létaàgenerace Májovců
-Doceněn F. X. Šaldou
-Oxymorón = propojení 2 slov, která si odporují
-Próza: román Cikáni
: Obrazy ze života mého - povídka Márinka
: Pouť krkonošská
: Kat - Křivoklad
· Božena Němcová - 1820 - 1862
- Lidová slovesnost
-Dívčí jméno - Barbora Panklová
-Babička - povídka
- Čerpala ze svého života - zidealizováno
- Barunka, Jan, Vilém, Adélka àvnoučata
-Viktorka, Terezka (dcera), kněžna, Hortenzie - schovanka kněžny
-Staré Bělidlo
-Vyšla z Bachova absolutismu
-V zámku a v podzámčí
-Divá Bára
-Pohorská vesnice
- Klasik české politické satiry
- Novinář, kritik, překladatel, básník, satirik, epigramatik
- Působil v: Pražské noviny (Česká včela), Národní noviny, časopis Šotek
- Programové články v souboru Duch Národních novin
- Vyhnanství v Brixenu
- Pobyt v Rusku jako vychovatel
- Obrazy z Rus - kritika carské samovlády
- Kapitola o kritice - boj o pravdivé umění
- Epigramy = krátké, satiricky útočné básně s pointou
- Tyrolská elegie - o zatčení a životu v Brixenu
- Král Lávra - veršované pohádky irského původu o králi s oslíma ušima
- Křest sv. Vladimíra - kritika absolutismu, katolické církve, pokrytectví…

NÁRODNÍ OBROZENÍ - autoři I.

25. října 2011 v 22:55 | Terka Bass |  Literatura
-Překladatel, novinář, vychovatel, profesor
-Psal do Pražských novin - rubrika Česká včela
-Profesor slavistiky - Praha, Vratislav
-Folklor = lidové zvyky a tradice
-Lidová slovesnost
-Slovanská myšlenka = obdiv ke slovanským věcem
-"ohlasová poezie" = poezie napodobující lidovou slovesnost
-Sběratel lidové slovesnosti
-Múdrosloví národu slovanského v příslovích
-Ohlas písní ruských (1829) - inspirace bylinami; epika; Bohatýr Muromec
-Ohlas písní českých (1839) - lyrika; balada Toman a lesní panna
· Jan Kollár - 1793 - 1852
- Slovák
- Psal česky
- Básník
- Sbírka Básně - milostná lyrika; skladba Slávy dcera
· O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými - představa kulturní vzájemnosti
- Dramatik
- Rytířské a historické hry, veselohry s kritikou lidských slabostí, nedostatků
- Divotvorný klobouk
- Rohovín Čtverrohý
- Hadrián z Římsů
- Veselohra na mostě
· Josef Kajetán Tyl - 1808 - 1856
-Novinář a redaktor časopisu Květy, Sedlské noviny
-Herec, dramatik, povídkář
-Povídka Chudí lidé
-Pouť českých umělců
-Dekret kutnohorský
-Dramata: Fidlovačka, Pražský flamendr, Jan Hus, Strakonický dudák, Paní Marjánka aj.)
-Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka = fraška s písněmi
-Ševcův syn Jeník se zamiloval do Lidunky, neteře Mastílkové. Oba by se rádi vzali, ale brání jim v tom nepřátelství opatrovníků. Mastílková vybrala pro svou neteř zámožného měšťana jménem Dudéc, o kterém se později ukázalo, že to byl podvodník. U paní Mastílkové byl zaměstnán Němec Andreas Jammerweil a Němka Margareta. Andreas se o Margaretu ucházel, ale tu zajímal spíše pan Dudéc. Poté, co odhalila jeho falešné úmysly, vyslyšela Andrease. Všichni se sešli na ševcovské slavnosti - Fidlovačce, kde vyslechli vlasteneckou píseň slepého houslisty Mareše (Kde domov můj?). Mastílková a Kroutil byli dojati a usmířili se a nakonec svolili ke svatbě Lidunky s Jeníkem. Celou hrou provází komická postava "dohazovače" Kozelky.
-Strakonický dudák - láska Dorotky a ŠvandyàpřekážkyàŠvandova cesta do světa za penězmiànávrat
-Putoval s kočovným divadlem
-Působil v naučném časopise Vlastimil, v lidovýchovném časopise Posel z Prahy
-1846 - 1852 - dramaturg ve Stavovském divadle
-Rozina Ruthardová
-Dekret Kutnohorský - prózy
-Kusy mého srdce - vlastenecké povídky
-Rozervanec - povídka, která polemizuje s romantismem
-Poslední Čech - román

NÁRODNÍ OBROZENÍ - poezie a rukopisy

25. října 2011 v 22:55 | Terka Bass |  Literatura
· Poezie v době národního obrození

NÁRODNÍ OBROZENÍ - česká věda a divadlo

25. října 2011 v 22:54 | Terka Bass |  Literatura
· Česká věda

NÁRODNÍ OBROZENÍ

25. října 2011 v 22:53 | Terka Bass |  Literatura
NÁRODNÍ OBROZENÍ

ROMANTISMUS ve světě

25. října 2011 v 22:52 | Terka Bass |  Literatura
· Literatura v USA

ROMANTISMUS - Rusko II.

25. října 2011 v 22:51 | Terka Bass |  Literatura
· Rozhraní romantismu a realismu
· Ze šlechtické rodiny
· Cenzura děl
· Pod policejním dozorem
· 2x ve vyhnanství - u Černého moře a na letním sídle
· Zemřel v souboji, když bránil manželku
· Evžen Oněgin - román ve verších o zbytečném člověku Evženovi, který zdědí příbytek na venkově, kde potká Lenského. Lenský je zasnouben s Olgou a pozve Evžena k nim na návštěvu. Evžen začne na návštěvě s Olgou flirtovat. Lenský vyzve Evžena Oněgina na souboj, v němž je Lenský zabit. Sestra Olgy, Taťána se do Evžena zamiluje a napíše mu milostný dopis. Evžen ji odmítne a odjíždí zpět do města. Po několika letech se se s Taťánou setká. Evžen se do ní zamiluje, ale protože je Olga vdaná, musí ho odmítnout, ač ho miluje.
· Piková dáma - povídka, v níž jsou hlavním námětem hazardní hry. Heřman, hazardní hráč, se dozví o hraběnce, která vždy vyhrává. Přes její schovanku Lizaretu se dostane do domu hraběnky a jde se jí zeptat, jak to dělá. Hraběnka se lekne a zemře. Heřmanovi se však zjevuje ve snech, kde mu prozradí, na které 3 karty má vsadit. Heřman tak udělá. 2 karty vyhrají, ale místo 3 karty - esa, padne piková dáma. Heřman vše prohraje a zblázní se.
· Kapitánská dcerka - Petr Andrejevič Griňov je vyslán otcem do vojska, přičemž ho doprovází starý sluha. Petr je dobrák, a tak věnuje chudákovi Pugačovi svůj plášť. Na vojenské pevnosti se zamiluje do dcery kapitána Marija Ivanova, Mášy. Vypukne povstání, při němž je Petr ochráněn Pugačovem. Po povstání je Petr obviněn, že Pukačovi pomáhal. Na konec Petra zachrání Máša, která uprosí carevnu.
· Boris Godunov
· Ruslan a Ludmila
· Prozaik, dramatik
· Pomezí romantismu a realismu
· Revizor - satirická komedie, v níž autor kritizuje úplatkářství, lidskou hloupost, podlézavost, pokrytectví. Úředník Chlestakov je považován v okresním městě, kde se zastaví na cestě k otci, za revizora z Petrohradu. Chlestakov využívá daného omylu ve svůj prospěch a začne se za revizora vydávat.Městský hejtman jej zve k sobě domů, úředníci ho podplácejí a nakonec mu hejtman nabízí ruku své dcery. Chlestakov se bojí prozrazení, a tak narychlo odjíždí. Teprve po příjezdu pravého revizora se všichni dovídají, že se dali napálit.
· Petrohradské povídky
· Večery na samotě Dikaňky - kniha povídek, které vycházejí z ukrajinského slovesného folkloru
· Mrtvé duše - satirický román charakterizující typy statkářů. Ústřední postava Čičikov projíždí Ruskem a skupuje mrtvé duše zemřelých nebo zmizelých nevolníků, aby na ně jako jejich fiktivní vlastník mohl všelijak získat peníze.

ROMANTISMUS - Rusko I.

25. října 2011 v 22:50 | Terka Bass |  Literatura
· Ruská literatura
· 1825 - povstání děkabristůàpovstání šlechtických a carských důstojníků proti carovià potlačeno, vzbouřenci na Sibiř nebo popraveni
· Podpora Puškinemàčasté policejní kontroly
· Zemřel v souboji
· Z vyšší vrstvy
· Obvinil cara z Puškinovy smrtiàvyhnanství
· Básník, prozaik, dramatik
· Poema = lyricko-epická skladba s pochmurným dějem = balada
· Poema Démon - stvůra, která byla bohy prokleta věří, že láskou kletbu přeruší. Zamiluje se do Tamary a zabije jejího snoubence. Tamara se Démona bojí, a tak uteče do kláštera. Tam ji Démon najde a rozhodne se Tamaru políbit. Protože přináší smrt všemu, na co sáhne, polibkem Tamaru zabije. Kletba se nezruší.
· Ne, nejsem Byron - báseň
· Na smrt Puškinovu - báseň
· Maškaráda - divadelní hra
· Hrdina naší doby - román, hlavní hrdina Pečorin àzbytečný člověk = člověk z vyšší společnosti, který mrhá svým životem


ROMANTISMUS - Anglie a Francie

25. října 2011 v 22:49 | Terka Bass |  Literatura
· Anglická literatura

ROMANTISMUS

25. října 2011 v 22:48 | Terka Bass |  Literatura
ROMANTISMUS

PREROMANTISMUS

25. října 2011 v 22:47 | Terka Bass |  Literatura
PREROMANTISMUS


KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ - Francie a Itálie

25. října 2011 v 22:46 | Terka Bass |  Literatura
· Francie - tragédie
· Pierre Corneille - 1606 - 1684
-Moderní tragédie
-Hlavní hrdinovéàsvobodné bytosti s vlastním názorem, neovlivnitelné
-Konflikt v jeho tragédiích vyplývá ze střetnutí osobních citů s nadosobními povinnostmi
-Cid - tragédie
- Čerpá ze španělských pramenů o legendárním hrdinovi boje s Maury
-Cid - zabije hraběte Gormu, otce své milé Cheminy, protože urazil jeho otce. Ačkoliv ho Chemina miluje,čest rodiny nad její láskou převažuje, a tak žádá krále, aby Cida potrestal. Oba hrdinové trpí, protože se vzájemně milují, ale přitom trvají na představách cti. Konflikt končí zásahem králem, protože Cid odčiní svou vinu udatností v boji.
· Jean Racine - 1639 - 1699
-Faidraà tragédie
à zakázaná láska
à Faidra se zamiluje do svého nevlastního syna Hippolytose. Ten ji však bere jen jako macechu. Faidra řekne svému muži - králi, že jí Hippolytós nadbíhá. Ten jej nechá uvěznit a Hyppolytós ve vězení umírá. Faidru trápí výčitky svědomí, a tak se přizná a spáchá sebevraždu.
· Francie - komedie
· Moliére - 1622 - 1673
-Komedie a frašky
-Původní jménoà Jean - Baptiste Poquelin
-Potíže s církví
-Traduje se, že zemřel přímo na jevišti
-Režisér
-Díla: Lakomec; Tartuffe; Zdravý, nemocný; Misantrop
-Lakomec: inspirace v Komedii o hrnci (Plautus)
- Harpagon, otec Elišky a Kleanta, si chce vzít Marianu, protože doufá, že na ní ušetří. Marianu však miluje jeho syn, Kleant, což vyjde najevo při rodinné večeři.
-Bajkař
-Kritika vlády Ludvíka XIV. àpolitické náměty
-Jeho dílo se dělí na 12 částí
-Př.: Lev, vlk a lišák
· Voltaire - 1694 - 1778
- román Candide àfilozofický román, v němž je hlavním hrdinou nemanželský syn, který v díle zažívá mnohá dobrodružství a hledá smysl života, jež nalezne v práci.
· Denis Diderot - 1713 - 1784
- Filozof, encyklopedista, spisovatel
-Román Jakub fatalista a jeho pán
- Fatalista=člověk, který věří v osud
- Filozofování o životě při cestě Jakuba s jeho pánem
- Inspirace: M. Kundera- Jakub a jeho pán (divadelní hra)
-Jeptiška - smyšlený román v dopisech, který byl napsán za účelem dostat svého přítele zpět do Paříže.
- Hlavní postavy: Zuzana Simoninová a Markýz de Croismare
· Itálie
· Divadelní hryà commedia dell'arteàtypické postavy a masky, díky nimž člověk lehce odhadl charakter postavy (např. Harlekýnàzamilovaný sluha; Kolombínaàdrzá služka; Pantaloneàobchodník a otec)
àčastá improvizace
· Carlo Goldoni - 1707 - 1793
- Dramatik
-Sluha dvou pánů; Poprask na laguně; Hrubiáni
·

KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ -úvod

25. října 2011 v 22:44 | Terka Bass |  Literatura
KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ

EVROPSKÉ BAROKO

25. října 2011 v 22:42 | Terka Bass |  Literatura
EVROPSKÉ BAROKO

Baroko - čeští autoři

25. října 2011 v 22:42 | Terka Bass |  Literatura

Jan Ámos Komenský

BAROKO - úvod

25. října 2011 v 22:40 | Terka Bass |  Literatura
BAROKO

RENESANCE A HUMANISMUS - ČESKÁ TVORBA

25. října 2011 v 22:39 | Terka Bass |  Literatura

Česká tvorba:

ČESKÁ RENESANCE A HUMANISMUS

25. října 2011 v 22:38 | Terka Bass |  Literatura
ČESKÁ RENESANCE
A HUMANISMUS

POUŽITÍ AMINŮ

18. října 2011 v 19:57 | Terka Bass |  Chemie
POUŽITÍ AMINŮ