Březen 2011

Týden: 28. 3. - 1. 4.

27. března 2011 v 14:47 | Tereza Bass |  Termíny testů a úkoly
Pondělí 28. 3. :
Fyzika - zkoušení
Úterý 29. 3. :
1. + 2. hodina - Matematický klokánek
Španělština - test z minulého času + DÚ - dodělaný pracovní list
Středa 30. 3. :
Dějepis - test: Od Španělska po Anglii
Četba

Svátky, narozeniny:
3. 4. - Richard

Rudolf II. Habsburský

27. března 2011 v 14:44 | Tereza Bass |  Dějepis
· Rudolf II. Habsburský - 1576 - 1691
- Velká kulturní sbírka
- Praha à sídelní město
- Arcimboldo, Vries …
- Maniodepreseàšpatný panovník
- Radikální katolíkàprotěžování katolické církveàvznik tzv. španělské strany = španělští vyslanci s českými katolickými šlechtici prosazováni do vysokých funkcí
- Nebezpečí ze strany Turků à válečné tažení
- Prosazování rekatolizace v Uhráchàpovstání v čele se Štěpánem Bočkajem
- Bratr Matyáš řeší konflikt s Uhryàpodpora šlechtou
- 1608 - Libeňský mír mezi Matyášem a Rudolfem
- Rudolf oficiálně císařem a panovníkem v Čechách a na Moravě, Matyáš vládl zbytku území
- 1609 - Rudolfův Majestát - náboženská svoboda pro stavy (za podporu)
- Boj u zrušení majestátu àvpád pasovských vojskàkonec podpory Rudolfa ze strany Čechůàabdikace

NÁJEMNÍ SMLOUVA

27. března 2011 v 13:08 | Tereza Bass |  ZSV
NÁJEMNÍ SMLOUVA

ČESKÉ ZEMĚ V PŘEDBĚLOHORSKÉ DOBĚ

23. března 2011 v 19:53 | Tereza Bass |  Dějepis

ČESKÉ ZEMĚ
V PŘEDBĚLOHORSKÉ DOBĚ


Julius Zeyer

23. března 2011 v 17:42 | Tereza Bass |  Literatura
· Julius Zeyer - 1841 - 1901
- Básník, prozaik, dramatik
- Představitel novoromantismu (=návrat k romantismu)àmilostné a historické náměty s nešťastným hrdinou
1) Divadelní hry
- Radúz a Mahulena - pohádka
- Odehrává se na Slovensku
- Radúz zabije jelena Mahuleny. Je zajat jejími rodiči, králem Stojmírem a královnou Runou. Při setkání s Mahulenou se do sebe zamilují. Runa s tím nesouhlasí, a tak nechá Radúze přibít ke skále. Mahulena jej osvobodí a společně se vydají na útěk. Runa však Radúze prokleje. Ten, pokud políbí jinou dívku, na Mahulenu zapomene. Kletba se naplní, Mahulena se promění v topol, pod který chodí Radúz plakat. Jednoho dne nechá jeho matka topol porazit, čímž se kletba prolomí.
2) Próza - různá témata (láska, náboženství, příroda …)
- Román o věrném přátelství Amise a Amila - návrat ke středověké Francii
- Jan Maria Plojhar - o nepochopeném básníkovi, který odchází do Itálie
- Dům u tonoucí hvězdy - odehrává se v Paříži, kde hlavní hrdina, lékař, má pocit, že je bezvýznamný. Dílo prolínají filozofické otázky
- Tři legendy o krucifixu - příběhy o životech svatých
a) Legenda pražská - Inultus
- Španělská sochařka žijící v Praze chce vytvořit sochu Krista. Po městě hledá muže, který by jí stál modelem. Najde chudáka Inultuse, jemuž nabídne za výpomoc peníze. Ten přijme, avšak při pózování se netváří dostatečně utrápeně, a tak mu sochařka způsobuje bolest, až ho nakonec zavraždí. Jelikož se i po smrti tváří blaženě, sochařka spáchá sebevraždu. Po pohřbu Inultuse je socha vystavena v kostele, který navštěvují převážně chudáci.

VLASTNOSTI

11. března 2011 v 22:33 | Tereza Bass |  Španělština
VLASTNOSTI

Týden: 21. 3. - 25. 3.

11. března 2011 v 22:09 | Tereza Bass |  Termíny testů a úkoly
21. 3. - Matematika - čtvrtletní práce:goniometrie + trigoniometrie
22. 3. - ČJ - slohová práce: fejeton/recenze

Narozeniny + svátky:
19. 3. Martin K.
25. 3. - OSLAVA V SILENCIU -->VŠICHNI DORAŽTE!!!!!!!!!!

OBRATLOVCI

5. března 2011 v 21:59 | Tereza Bass |  Biologie
OBRATLOVCI

BEZLEBEČNÍ

5. března 2011 v 21:55 | Tereza Bass |  Biologie
BEZLEBEČNÍ

SUMKY

5. března 2011 v 21:49 | Tereza Bass |  Biologie
SUMKY

VRŠENKY

5. března 2011 v 21:48 | Tereza Bass |  Biologie
VRŠENKY

PLÁŠTĚNCI

5. března 2011 v 21:45 | Tereza Bass |  Biologie
PLÁŠTĚNCI

STRUNATCI

5. března 2011 v 21:25 | Tereza Bass |  Biologie
STRUNATCI

POLOSTRUNATCI

5. března 2011 v 21:18 | Tereza Bass |  Biologie
POLOSTRUNATCI
·

SUMÝŠI

5. března 2011 v 21:09 | Tereza Bass |  Biologie
SUMÝŠI

JEŽOVKY

5. března 2011 v 21:07 | Tereza Bass |  Biologie
JEŽOVKY

HADICE

5. března 2011 v 21:03 | Tereza Bass |  Biologie
HADICE

HVĚZDICE

5. března 2011 v 20:59 | Tereza Bass |  Biologie
HVĚZDICE

LILIJCE

5. března 2011 v 20:53 | Tereza Bass |  Biologie
LILIJCE

ANATOMIE OSTNOKOŽCŮ

5. března 2011 v 20:45 | Tereza Bass |  Biologie
ANATOMIE OSTNOKOŽCŮ
·