Únor 2011

Kříž u potoka

26. února 2011 v 20:57 | Tereza Bass |  Četba
KŘÍŽ U POTOKA
Autor: Karolína Světlá
Příběh začíná smrtí mlynáře, po jehož pohřbu se ujme mlynářka sirotka Evičky, která je milá, bystrá a dobrosrdečná. Zanedlouho se mlynářka opět vdá. Vezme si stárka, který u ní pracoval ještě za mlynáře.
Jednoho dne se Evička dozví o klatbě Potockých. Proklela je Józa, když si musela vzít Frantíka, kterého však nikdy nemilovala. Ten, aby si její lásku, ji do pití přilil kouzelný lektvar. Po něm se však Józa zbláznila. Po roce se jim narodil syn, což ji rozhořčilo. Vyběhla před stavení, proklela celý jejich rod a u potoka, kde je nyní kříž, spáchala sebevraždu. Od toho okamžiku se žádnému z Potockých ve vztahu nedařilo.
Statečná Evička se rozhodla, že klatbu prolomí. Vydala se tedy k Potockým, kde se seznámila se Štěpánem. Okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra a zanedlouho se konala svatba. Několik let spolu žili v krásném vztahu. Jakoby žádná kletba neexistovala. Jediné, co Evičce trochu vadilo, byl Štěpánův bratr Ambrož, starý mládenec.
Po jisté době přestal být jejich vztah tak harmonický, jako předtím. Štěpánovi začala vadit Evina láska k literatuře, a tak Eva všechny své knihy schovala. Zanedlouho se manželům narodila dcerka, na kterou však Štěpán začal žárlit. Vše kompenzoval častými návštěvami hospod a jediný, kdo byl Evě oporou, byl jeho bratr, podivín Ambrož, který se ukázal jako citlivý a chápavý muž. Mezitím si Štěpán nacházel milenky. Eva všechny jeho prohřešky tolerovala, neboť toužila prolomit kletbu.
Jejich vztah se bortil takovým způsobem, že Eva raději poslala jejich dceru k prarodičům do mlýna. Jednoho večera hodil po své manželce Štěpán dřevěnou dýmku, která ji trefila do čela. Místo toho, aby jí pomohl, vytratil se jako pára nad hrncem. Evu ošetřil až Ambrož, když náhodou přišel na návštěvu. Vyšlo najevo, že ji Ambrož tajně miluje. I přesto, však zůstávala Evička věrna svému manželovi. Ten ale trávil většinu času u své milenky, Mařičky. Jednoho dne se k nim Eva vydala, aby poprosila svou sokyni o přímluvu u svého manžela. Mařička se jí však vysmála. Všechno slyšel Štěpán, který si uvědomil, co všechno musela kvůli němu Evička vytrpět. Vrátil se k ní zpátky, čímž byla kletba prolomena.

Hodnocení: Knížka se mi vcelku líbila, četla se dobře. Autorka ji napsala natolik výborně, že mi nedělalo sebemenší problém přenést se do děje a prožívat veškeré události s hlavní hrdinkou.

Spolková republika Německo

26. února 2011 v 20:52 | Tereza Bass |  Zeměpis
SPOLKOVÁ REPUBLIKA
NĚMECKO
· 82 000 000 obyvatel
· 357 000 km2
· Povrch se od severu k jihu zvedá
· Řeky: Rýn, Dunaj, Labe, Weser, Emže, Mohan, Odra, Rhur
· Souostroví: Severo-fríské a východo-fríské
· Ostrovy: Fehmarn, Poel, Rujana, Usedom
· 1990àsjednocení
· Federace - 16 spolkových republik
· Hamburg, Berlín, Bremenàměstské státy
· 2 nejlidnatější stát v Evropě
· Turci, Slovinci
· Hospodářství
o Nejsilnější evropská velmoc
o Nerostné suroviny
o Uhlí - černé, hnědé
o Sůl
o 2 průmyslové oblasti - Severní Porýní - Vestfálsko (černé uhlí)
- Sasko (automobily, pivovary)
o Zbrojní průmysl
o Automobilky (BMW)
o Kvalitní dopravní síť - letecká, námořní, silniční
o Zemědělství - živočišná výroba, obilí, pšenice

Francie

26. února 2011 v 20:51 | Tereza Bass |  Zeměpis
FRANCIE
· Člen G8, NATO, EU, OSN
· Demokracie
· Prezidentsko parlamentní republika
· 544 000 km2
· 60 000 000 obyvatel
· Jedno národnostní
· Menšiny - Arabové
· Zámořská území - Francouzská Guyana, Martinik, Nová Kaledonie, Polynésie (Tahiti)

· Povrch:
o Od západu k východu se zvedá
o Francouzská nížina
o Pařížská pánev
o Aquitánská pánev
o Savojské Alpy
o Francouzské středohoří
o Švýcarský Jura
o Champagne
o Ardeny

· Podnebí:
o Mírné, středomořské, mírné oceánské
o Vysokohorské klima

· Vodstvo:
o Vodnaté řeky
o Rhôna, Seina, Loira

· Cestovní ruch:
o Alpy
o Středozemní moře
o Paříž
o Korsika

· Hospodářství:
o Moderní průmysl
o Automobilový, letecký, potravinářský, elektrotechnický, textilní, oděvní, petrochemický, hutnický průmysl
o Belgie + Francieàtěžba černého uhlí
o Pšenice, vinná réva


o Regiony:
1. Severozápadní oblast - Paříž (hospodářské centrum)
- Lille (hutnické centrum)
- Normandie (rafinérie ropy)
- pobřeží Seiny
- Bretagne (vojenství)
2. Jihozápadní oblast - Gaskoňsko, Bordeaux
3. Jihovýchodní oblast - živočišná výroba
4. Alpská oblast - Val d´Isére, Grenoble, Chamonix, Albertville àcestovní ruch
5. Azurové pobřeží - Marseille, Saint Tropez
6. Severovýchodní oblast - Champagne, Štrasburk (sídlo EU)

Pracovní list

18. února 2011 v 17:47 | Tereza Bass |  ZSV
1/Velká británie
V čem se liší ústava ČR oproti ústavě Velké británie?
Jaké politické funkce má Britský panovník?
Jak jsou dosazováni do funkcí členové obou komor parlamentu?

2/USA
Jaké pravomoci má prezident USA? (hovoří se o tom, že jde o prezidentský systém)
Jak probíhá volba prezidenta?
Jak se jmenují obě komory parlamentu, kde sídlí a kolik mají členů?
______________________________________________________________________________
3/Francie
Jaké jsou pravomoci francouzského Prezidenta vůči premiérovi a parlamentu?
Kdo zastává roli ústavního soudu?
Jak jsou dosazováni členové parlamentu?
4/Německo
Jak je v Německu vypořádán vztah mezi federací a jednotlivými spolkovými zeměmi? (Existuje na to nějaký speciální orgán?)
Jak se liší volební systém v Německu oproti volbám do poslanecké sněmovny v ČR?
Jaké pravomoci má prezident , které náš prezident nemá?
_______________________________________________________________________________
5/Rusko
Jak jsou v ústavním pořádku Ruské federace zastoupeny jednotlivé země?
Jaké pravomoci má prezident vůči vládě a státní dumě?
Jak se liší ruský volební systém od našeho volebního systému?
_______________________________________________________________________________
6/Švýcarsko
Kdo je ve Švýcarské federaci nejvyšším federálním orgánem výkonné moci?
Jakou pozici má ve Švýcarsku prezident?
Čím se ve Švýcarsku projevují prvky přímé demokracie?
Pracovní list ZSV Třída:___ Jméno:__________________ Známka:____
Ústavní vývoj na území ČR od roku 1848 do roku 1989
Ústavní vývoj do roku 1918
1)Vyjmenujte jednotlivé ústavní kroky na našem území od roku 1848 do roku 1918 a popište je tak, aby bylo zřejmé, jak se do Rakouského mocnářství dostávaly postupné změny vedoucí k přeměně císařství na občanskou společnost s demokratickými prvky:
Ústava od roku 1918 do 1938 - otázky
1) Jaké státní orgány ustanovila "Prozatímní ústava" z roku 1918?
2) Z čeho se skládá "Ústavní listina Československé republiky" z roku 1920?
3) 3 věci (ustanovení), které obsahovala Prvorepubliková ústava (1920)?
Ústava od roku 1948 do 1989 - otázky
1) Proč nemohl demokraticky smýšlející Eduard Beneš nikdy souhlasit s podpisem ústavy z roku 1948?
2) Jaký byl celý název našeho státu po vydání ústavy v roce 1960?
3) Kolik komor měl parlament?
4) Co upravoval ústavní zákon v roce 1968? 

21. - 25. 2.

18. února 2011 v 17:32 | Tereza Bass |  Termíny testů a úkoly

21. 2.

Chemie - výpisky 110 - 118
Matematika - naučit vzorce sin a cos
sbírka 2.13, 2.15, 2.16
Fyzika - pracovní list
ČETBA!!!!!

22. 2.

ČJ - recenze z novin/časopisu
MA - 98/3.22b, 99/3.30a

23. 2.

Fyzika - zkoušení

24. 2. 

ZSV - pracovní list
ČJ - test - Májovci
KMD - Divadlo Na Fidlovačce od 19:30

25. 2.

Fyzika - zvuk (buď ve formě prezentace nebo tištěné)
- test - zvuk


Svátky a narozeniny:

22. 2. - svátek - PETR


KATOLICKÉ REFORMACE

16. února 2011 v 17:24 | Tereza Bass |  Dějepis
KATOLICKÉ REFORMACE
·         Reakce na vznik nových církví
·         Římský papež àsnaha přesvědčit protestanty, aby se vrátili ke klasické víře
·         1545 - 1563 à Tridentský koncil - snaha přesvědčit protestanty, aby se sjednotili s křesťanskou církví
- Neúčast protestantů
-Nutnost vymezit se proti protestantůmàříct jasná pravidla, kterými se jednotlivé církve odlišují tak, aby to pochopil prostý lid
-Reformy: odsouzen prodej odpustků
                   Povinnost knězí mít vysokoškolské vzděláníàteologické fakulty
                   Povinnost kněží vést matriky
                   Svědci při sňatku
                   Reforma kalendáře Řehořem XIII. àGregoriánský kalendář
·         Protestanti - a)kalvinisté b) lutheráni
·         Evropa - křesťané:
a)      Pravoslavní (ortodoxní)
b)      Katolíci
c)       Husité
d)      Kalvinisté
e)      Lutheráni
Protestanti
Katolíci
Neuznávání papeže jako hlavu církve. Hlava byl pouze Kristus.
Uznávání římského papeže
Střídměji zdobené kostely
Zdobnost kostelů, varhanní doprovody
Neuznávání světců, pouze Krista
Upínání se ke světcům
Kladen důraz na bibli - platí jen to, co je psáno
Ne vše je psáno v bibli
Víra v predestinaci
Všichni mohou být spaseni.

PEDIR Y DAR INFORMACIÓN SOBRE LAS DIRECCIONES

11. února 2011 v 22:21 | Tereza Bass |  Španělština
PEDIR Y DAR INFORMACIÓN

SOBRE LAS DIRECCIONES
·         ¿Sabes si hay una farmacia por aquí cerca?
·         ¿Sabes si el hospital está por aquí cerca?
·         ¿Dondé está la estación de metro?
·         ¿Está muy lejos de aquí el estadio de fútbol?
·         ¿La biblioteca está en esta calle?

El Barrio I.

11. února 2011 v 22:13 | Tereza Bass |  Španělština
Llegar
Dostat se někam
Cruzar
Přejít
Pasar
Přejít
Entrar
Vstoupit
Subir
Vstoupit
Bajar
Odejít
El estanco
Trafika
La misa
Mše
El paquete
Balík
Los sellos
Známky
La costa
Pobřeží
El edificio
Barák
Polideportivo
Tělocvična
El banco
Banka
El aparcamiento
Parkoviště
El estadio
Stadion
La gasolinera
Benzínová pumpa
La estación de eservicio
Benzínová pumpa
La fabrica
Továrna
La estatua
Socha
La acera
Chodník
La barbería
Holičství
La agencia de viajes
Cestovní kancelář
La peluquería
Kadeřnictví
La sastrería
Krejčovství
La juguetería
Hračkářství
El quisco
Kiosek
La optica
Optika
La floristería
Květinářství
La papelería
Papírnictví
Hasta
Do
A la derecha
Vpravo
A la izquierda
Vlevo
Sigues
Stále
La Cruce
Křižovatka
El cruz
Kříž
Pendiente
Náušnice
Por aquí cerca
Blízko odsud
Aquí mismo
Tady

Reformace

11. února 2011 v 21:53 | Tereza Bass |  Dějepis
REFORMACE
·         Hnutí za nápravu církve
·         16. St
·         Církev se nevzdává mocenské role
·         Renesanční papeži à nepotismus = prosazují své potomky do vysokých funkcí
                                      à chtěli vládnout jako světští panovníci
·         Nový myšlenkový pohled (humanistický)àcírkev není primární
·         Požadavek očisty církveàheslo ad fontes = k pramenům
·         Kořeny v husitství a učení Johna Wyclifa
·         Vypukla 1517 - německý kněz Martin Luther přibil na kostel ve Wittenbergu 95 tezí (=bodů) s výtkami církve a jejich řešením àLuther v klatběàodchod na venkovàchráněn šlechtou (=příznivci jeho myšlenek)
·         Šlechta chtěla majetek církve
·         Císař Karel V. Habsburský, španělský král, neřešil německou reformaci, zabýval se nebezpečím ze strany Turků
·         Bratr Karla V. àFerdinand I. - panovník v Čechách a Uhrách
·         Permanentní boje s Francií
·         Německá šlechta chtěla oslabit panovníka
·         1529 - říšský sněm ve Špýru - Karel V. nutí šlechtu, aby odvrhla Lutherovy myšlenkyàšlechta veřejně protestovala proti nátlaku
·         Konflikt katolíků s protestantyàŠmalkadské války (1546 - 1547) - pomoc Ferdinanda I. àprohra protestantů
·         Pomoc protestantské šlechtě od jiných státůàKarel V. ustoupilànáboženský mír = Augsburský náboženský míràpravidlo "Koho panství, toho víra"
·         Karel V. abdikoval na všechny své funkceàvládu ve Španělsku předal synovi Filipovi, bratrovi Ferdinandovi v říšiàFerdinand I. Habsburský císařem
·         Nová církevàLutherská církevànekatolická (Skandinávie, Pobaltí, sever Německa)
·         Ženevaàdalší centrum reformních myšlenek
-   Jan Kalvín - počátek kalvínské (=helvétské) církve ànekatolická
-
Radikálnější àomezování zábav
-
Predestinace = předurčení àKristus nezemřel na kříži pro všechnyàspasí jen určité osoby
-
Hledání symbolů v pozemském životě = úspěch v práci
-
Rozšíření do Francie (=Hugenoti) a Anglie (=Puritáni)

ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1848

11. února 2011 v 21:18 | Tereza Bass |  Literatura
ČESKÁ LITERATURA

PO ROCE 1848
·         Revoluční rok
·         Snaha vytvořit ústavuàdodržování lidských a občanských práv
·         Snaha o sjednocení země (Itálie, Německo)
·         Národnostní otázka - jazyk, úřady…
·         Revoluce potlačeny
·         Rakouská revoluceàzrušení poddanstvíàsvobodné rozhodováníàvětší migrace obyvatel
·         Zrovnoprávnění židů
·         Bachův absolutismus - Alexandr Bach - ministr vnitra
-
Cíl: potlačit revoluceàpolicejní režim (exil - K. H. Borovský)
-
Cenzura
-
V Česku byly vydány pouze 2 knihy - Babička a Kytice
-
Konec roku 1859 àodvolání Bacha
·         60. Léta - oživení kultury - spolek Umělecká beseda - sdružoval umělce (Vítězslav Hálek)
-      Pěvecký spolek Hlahol
-      Tělovýchovná jednota Sokol (Tyrš…)
·         Vliv realismu
·         Historizující slohy- ovlivnění výtvarného umění
-      Napodobování slohů
-      Národní divadlo, Národní muzeum, Rudolfinum, novogotický zámek Hluboká a Lednice, úprava Karlštejna a Pražského hradu, Vyšehradský kostel

·         Májovci
·         1858 - almanach Máj àobdiv Máchy
·         Vítězslav Hálek, Jan Neruda, Karolína Světlá, Jakub Arbes
·         Konec podpory vlastenectví
·         Přítomnost, realita
·         Časopisy, novinyàvýchova čtenářů
·         Periodika: Národní listy, Květy, Lumír, Ruch…
·         Prózaàhlavní žánr
·         Reflexivní, milostná a přírodní lyrika
·         Balady a romance (=pozitivní báseň se šťastným koncem)
·         Sociální baladaàtragičnost způsobují sociální jevy (Neruda)
·         Venkovský román= popis venkovského života (Světlá)
·         Městský román= popis městského života (Neruda)
·         Romaneta - středně dlouhý útvar s nadpřirozenou zápletkou, která je racionálně vysvětlena (Arbes; název - Neruda)
·         Vítězslav Hálek- 1835 - 1874
-      Spisovatel, novinář, literární a divadelní kritik, fejetonista, básník a dramatik, organizátor kulturního života své doby
-      Redaktor Národních listů
-      Působil v Akademickém čtenářském spolku a v Umělecké besedě
-      V tvorbě převládá optimismus
-      Oceňován více než-li Neruda
-      Večerní písně
-      Pohádky z naší vesnice - soubor balad a romancí
-      Záviš z Falknštejna - drama
-      Na statku a v chaloupce - povídka
-      Na vejminku - povídka
-      Poldík rumař (=odvážel sutiny)
-      Král Vukašín - 1. Hra Prozatimního divadla
-      Poezie - jednoduchá, písňová forma, milostná a přírodní lyrika, básně bez názvu - číslované
-      Sbírka V přírodě
-      Sbírka Pohádky z naší vesnice
-      Muzikantská Liduška - Liduška miluje vesnického muzikanta Toníka, ale má si brát syna statkáře, Krejzu. S Toníkem si slíbí věrnost, avšak ke sňatku s Krejzou je nakonec donucena. Na svatbě hraje Toník s kapelou. Doufá, že si Liduška Krejzu nevezme. Liduška s ním však jde do kostela, a tak se nechá Toník naverbovat do armády. Liduška si nakonec Krejzu nevezme, neboť řekne, že si ho bere z donucení. Poté hledá Toníka, ale nenajde ho. Od té doby chodí po všech muzikách a stále čeká na svého milého. Podle toho jí všichni říkají muzikantská Liduška.

·      ·         Jan Neruda - 1834 - 1891
-      Spisovatel, básník, novinář
-      Zakladatel fejetonu
-      Působil v Národních listech, Květech, Lumírovi, Času
-      Organizátor kulturního života
-      Ve své době nedoceněn kvůli pesimistickému nádechu děl
-      Novinařina - přes 2000 fejetonůà Žerty, hravé i dravé
à
Obrazy z ciziny
-      Sbírka Písně kosmické - národní téma, láska, vesmíràúspěšné
-      Sbírka Prosté motivy
-      Sbírka Zpěvy páteční - posmrtně
-      Sbírka Balady a romance (Romance o Karlu IV.)
-      Sbírka Hřbitovní kvítí - pesimistická, nedoceněná
-      Kniha veršů- neúspěch
-      Kniha epigramů - posmrtně
-      Povídka Arabesky
-      Povídky malostranské
-      Povídky malostranské - próza
-   13 povídek z Malé Strany
-   Každodenní život měšťanstva
-   Střední a chudé vrstvy
-   Dům U Dvou slunců
-   Povídka Doktor Kazisvět - Doktor zdědil po svém otci lékařskou praxi, avšak s lidmi moc nekomunikuje, a tak k němu nikdo moc nechodí. Jednoho dne, při pohřebním průvodu, vypadne nebožtík z rakve. Lékař zjistí, že doopravdy mrtev. Lidé ho začnou mít rádi, ale on svůj způsob chování stejně nezmění.
-   Povídka Ryšánek a pan Schlegl - vypráví o nenávisti 2 mužů, která přetrvává několik let. Jejich cesty se opět spojí až tehdy, kdy pana Schlegla postihne choroba.
-   Povídka Přivedla žebráka na mizinu
-   Povídka Lilie
-   Povídka Hastrman
-   Povídka Týden v tichém dom
 - povídka O měkkém srdci paní Rusky
Pan Velš byl kupec, který měl krámek s nejrůznějšími předměty pochazejícími z Afriky a Indie. V krámku byl celý den. Na pohřeb pana Velše přišla i paní Ruska. Paní Ruska byla vdova, které ráda chodila na pohřby. Tam zemřelého před pozůstalými pomlouvala. Komisař ji za nevhodné chování nechal vyvést. Povídka končí tím, že se paní Ruska přestěhuje, ale na pohřby chodí stále.

·         Karolína Světlá - 1830 - 1899
-
Vlastním jménem Johana Rottová
-
Praha, Podještědí
-
Milostná korespondence s Janem Nerudou
-
Zakladatelka vesnického románu
-
Vesnický román - popis venkovského života v Podještědí, kde si ovdovělá rychtářka vezme mladšího Antoše. Vztah zpočátku funguje, ale přijmou na výpomoc Sylvu, do níž se Antoš zamiluje a rychtářka si toho všimne. Zanedlouho rychtářka zemře, avšak i přesto si Antoš Sylvu nikdy nevezme, neboť se bojí reakce okolí.
-
Kříž u potoka - vesnický román s námětem kletby. Odvážná Eva zná pověst o kletbě rodiny Potockých, u nichž vždy končí každý sňatek tragicky. Eva se do této rodiny provdá a kletbu přemůže.
- Povídka Hubička - námět Elišce Krásnohorskéàzpracovala libreto pro Smetanovu operu
-
První Češka - reakce na vlastenecké motivy, odehrává se v Praze

·         Jakub Arbes- 1840 - 1914
-
Spisovatel, žurnalista (Národní listy)
-
Vězněn
-
Žák Nerudy
-
Romaneta
-
Svatý Xaverius - K spisovateli přijede přítel z Vídně a společně procházejí různé galerie. Narazí na obraz sv. Xaveria, který se cizinci velmi líbí. Zanedlouho se jde na něj opět spisovatel podívat, tentokrát sám. V kostele, kde je obraz vystaven, je vak spisovatel uzamčen společně s dalším člověkem, který se jmenuje Xaverius a je velmi podobný muži z obrazu. Xaverius obraz zkoumá, neboť je na něm údajně cesta k pokladu. Cestu najde a společně se pro poklad vydají. Avšak místo pokladu najdou staré harampádí. Po několika letech se opět sejdou, tentokrát ve vězení. Společně zjistí, že pokladem byla trpělivost.

14. - 18.2. 2011

11. února 2011 v 21:10 | Tereza Bass |  Termíny testů a úkoly
  • 14. 2. - HV - poslat na mail 2 karaoke z You tube
  • 15. 2. - Zeměpis - slepá mapa Evropy
- ČJ - recenze z časopisu / novin
- ŠJ - 68/3 a,b,c (u cvičení C 40 slov)

  • 17. 2. - Dějepis - test od objevných plaveb až po reformace
  • 18. 2. - Závazné odevzdání seminářů

  • Další týden: 21. 2. - ČETBA!!!!!!
25. 2. - Fyzika - projekt formou referátu na téma zvuk (vytištěné/prezentace

Protokol - URČENÍ ZÁVISLOSTI FREKVENCE KYVADLA

8. února 2011 v 18:45
·         Pomůcky:
závaží o hmotnostech 100g a 50g
stopky
metr         
zařízení k zavěšení závaží
nitě o délce 90 cm a 55 cm
·         Postup:
1) Naměříme délku nití, na jejichž koncích uděláme očka.
2) Jedním očkem zavěsíme nit na připravené závěsné zařízení, na druhé očko zavěsíme závaží.
3) Naměříme si pod vytvořeným kyvadlem 5 centimetrů.
4) Závaží rozkýveme a stopkami měříme, za jak dlouho proběhne 10 kmitů.
5) Třikrát opakujeme a zaznamenáme do tabulky.
6) Během pokusu jednou vyměníme 90 cm dlouhou nit za nit dlouhou 55 cm, poté 100 gramové závaží za 50 gramové a nakonec změníme rozkyv tělesa z 5 cm na 10 cm. (viz tabulka)
7) Dopočítáme neznámé hodnoty
Textové pole: T0=2π√(l/g)
Textové pole: f=1/T


                                                                        
Číslo měření
l (m)
m (g)
Rozkyv (cm)
10T (s)
T (s)
F (Hz)
1
0,90
100
5
19,8
1,98
0,51
2
0,90
100
5
20,0
2,00
0,50
3
0,90
100
5
19,6
1,96
0,51
4
0,55
100
5
15,5
1,55
0,64
5
0,55
100
5
15,3
1,53
0,65
6
0,55
100
5
15,4
1,54
0,65
7
0,90
50
5
20,1
2,01
0,49
8
0,90
50
5
19,6
1,96
0,51
9
0,90
50
5
19,3
1,93
0,52
10
0,90
100
10
19,6
1,96
0,51
11
0,90
100
10
19,4
1,94
0,52
12
0,90
100
10
19,9
1,99
0,50
·         Závěr: Frekvence nezávisí na hmotnosti tělesa ani velikosti rozkyvu. Závisí jen na délce závěsu. Ten se lišil při měření 4, 5 a 6. U ostatních jsou hodnoty period skoro stejné. Drobné odchylky byly způsobeny nepřesným měřením času.

Seznam četby

6. února 2011 v 18:04 | Tereza Bass |  Četba
M. Shelley - Frankenstein
V. Hugo - Bídníci; Chrám Matky boží v Paříži
A. Dumas - Tři mušketýři; Monte Cristo
J. F. Cooper - Poslední mohykán
E. A. Poe - Jáma a kyvadlo; Vraždy v ulici Morgue
K. H. Mácha - Máj; Márinka
V. K. Klicpera - Veselohra na mostě
F. L. Čelakovský - Ohlas písní ruských; Ohlas písních českých
J. K. Tyl - Strakonický dudák
B. Němcová - Babička; Divá Bára
K. J. Erben - Kytice
Stendhal - Červený a černý
H. de Balzac - Otec Goriot
G. Flaubert - Paní Bovaryová
G. de Maupassant - Miláček
E. Zola - Nana
A. S. Puškin - Evžen Oněgin
N. V. Gogol - Revizor; Petrohradské povídky; Mrtvé duše
L. N. Tolstoj - Anna Karenina; Vojna a mír
F. M. Dostojevskij - Zločin a trest; Idiot; Bratři Karamazovi
Ch. Dickens - Oliver Twist
R. L. Stevenson - Podivný příběh dr. Jekylla a pana Hyda; Ostrov pokladů
M. Twain - Dobrodružství Toma Sawyera; Dobrodružství Huckleberryho Finna
J. Austenová - Pýcha a předsudek
A. P. Čechov - Tři sestry; Strýček Váňa; Višňový sad
J. Neruda - Povídky malostranské
V. Hálek - Muzikantská Liduška
K. Světlá - Kříž u potoka
S. Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. St.
J. Vrchlický - Noc na Karlštejně
J. Arbes - Newtonův mozek; Svatý Xaverius
J. Zeyer - Tři legendy o krucifixu; Radúz a Mahulena
A. Jirásek - F. L. Věk (1. Díl); Filisofská historie
K. V. Rais - Zapadlí vlastenci; Kalibův zločin
I. Herrman - Otec Kondelík a ženich Vejvara
O. Wilde - Obraz Doriana Graye; Jak je důležité míti Filipa; Ideální manžel
Ch. Baudelaire - Květy zla

DÚ - překlad

5. února 2011 v 19:32 | Tereza Bass |  Španělština
151/10a
Icaria je město s velkou historií. Nachází se na pobřeží a není příliš velké, ale je moderní a dynamické. V Icarii jsou 4 velké čtvrti. Jižní čtvrť je historické centrum. Je vedle moře a je tam jedna nádherná pláž. Je to čtvrť bohémská, stará a málo komfortní, ale s mnoho půvaby. Ulice jsou úzké a je tam hodně barů a restaurací.

151/10b
Severní čtvrť je čtvrť nová, elegantní a dost exkluzivní. Nachází se hodně daleko od centra a moře. Nachází se tam hodně stromů a zelených zón. Ulice jsou široké, nejsou tam vysoké budovy a skoro všechny domy mají zahradu. V Severní čtvrti je málo kaváren, ale je tam obchodní dům, sportovní areál a tenisové hřiště.

151/10c
Čtvrť Este je čtvrtí centrální a velmi elegantní. Ulice jsou široké a je tam mnoho obchodů všeho druhu. Také tam je hodně kin, divadel, restaurací a různé galerie. Je tam však mnoho zelených zón.

152/10d
Ve čtvrti Oeste není velká nabídka kultury, ale jsou tam 3 trhy, různé školy a hodně obchodů. Je to trochu daleko od centra, ale je tu velmi dobré spojení. Je tu velký park a dva obchodní domy.

MANÝRISMUS

4. února 2011 v 22:17 | Tereza Bass |  Dějepis
MANÝRISMUS
·         Umělecký směr
·         Trval 80 let
·         Maniera = přehnaný způsob chování
·         Protáhlé postavy
·         Přehnané postoje
·         Zvláštní světelné efekty
·         Snaha odpoutat se od dokonalosti
·         Arcimboldo - italský malíř, působil na dvoře Rudolfa II.
·         El Greco

RENESANCE

4. února 2011 v 22:17 | Tereza Bass |  Dějepis
RENESANCE
·         Arkády (=kryté balkony)
·         Antické sloupy
·         Sgrafita (=malby do vlhké omítky) - a)geometrická b)živočišná malba
·         Zámky, letohrádky, paláce
·         Kopule
·         Stavby:
o   1. stavba ve Florencii - nalezinec neviňátek
o   Florentský dóm - Mariánský kostel
o   Letohrádek královny Anny - Praha
o   Letohrádek Hvězda - Bílá hora
o   Míčovna Pražského hradu
o   Schwarzenberský palác
o   Zámek Nelahozeves

·         Sochařství
o   Znalost anatomie těla
o   Ideály krásy
o   Kontrapost = postoj na jedné noze
o   Světské i náboženské motivy
o   Michelangelo - Mojžíš, Pieta (v chrámu sv. Petra), David

·         Malířství
o   Perspektiva - zasazení scény do reality
o   Portréty
o   Zátiší
o   Olejomalba - Holandsko - bratři van Eyckové
o   Leonardo da Vinci - Mona Lisa, Poslední večeře Páně
o   Sandro Botticelli - Zrození Venuše, Zvěstování, Primavera
o   Raffael - Výzdoba vatikánských paláců; Athénská škola
o   Albrecht Dürer - autoportréty, Růžencová slavnost (Šternberský palác)
o   Paolo Veronese - Svatba v Káni Galilejské
o   Michelangelo - Poslední soud, výzdoba Sixtinské kaple

HUMANISMUS

4. února 2011 v 22:16 | Tereza Bass |  Dějepis
HUMANISMUS
·         ½ 14. Století v Itálii
·         Myšlenkový směr
·         Humanismusà humanus = lidský
·         Zájem o člověka
·         Pozemský život
·         Souznění duše a těla = kalokagathia
·         Zájem o antické autory
·         Rozvoj přírodních věd
·         Humanistická latina, národní jazyky
·         Knihtisk
·         Myslitelé: a) utopičtí - uspořádání společnosti v nereálných mezích
-
Tomasso Campanella - Sluneční stát à soubor úvah na téma uspořádání společnosti - rovnost všech lidí, společný majetek
-
Thomas More - Utópia - ostrov, na němž lidé přes den pracují, večer studují a v noci spíàkritika konzumního způsobu života, hospodářského bohatství
-
Erasmus Rotterdamský - spojení křesťanského života s humanismem
-
Chvála bláznovství - inspirace Labyrintem světa a rájem srdce
                                      b) racionalisté - N. Machiavelli - zaměstnán u Mediciů
                                                                                                     - kniha Vladař - rada jak vládnout; "Stát je panovník a panovník je stát

·         vědci a umělci:
·         Johann Guttenberg - knihtisk
·         Francesco Petrarca - básník
·         Giovanni Boccaccio - spisovatel
·         Masaccio - malíř, užití perspektivy
·         Filippo Brunelleschi - architekt; kopule chrámu
·         Donatello - sochař
·         Sandro Boticcelli - malíř
·         Leonardo da Vinci - malíř (Mona Lisa)
·         Raffael - malíř
·         Tizian - malíř
·         Michelangelo - sochař, architekt, básník
·         Hieronym Bosch - malíř
·         Albrecht Dürer - malíř
·         Martin Behaim - první dochovaný globus
·         Mikuláš Koperník - Slunce středem vesmíru
·         Giordano Bruno - filozof, astronom

Lucembursko

4. února 2011 v 21:16 | Tereza Bass |  Zeměpis
·         Lucembursko
̶         Konstituční monarchie
̶         2 500 km2
̶         500 000 obyvatel
̶         Železná ruda
̶         Ocel

Belgie

4. února 2011 v 21:14 | Tereza Bass |  Zeměpis
·         Belgie - konstituční monarchie
̶
30 000 km2
̶
10 000 000 obyvatel
̶
Federace - Vlámsko, Brusel, Valonsko
̶
Jazyky: vlámština, francouzština, němčina
̶
Vysoký stupeň urbanizace (95%)
̶
Hlavní město Brusel - sídlo EU, NATO
̶
Nížiny
̶
Mírné oceánské klima
̶
Moderní hospodářství
̶
Průmysl a obchod
̶
Po 2. světové válceàtěžba černého uhlí
̶
Těžba ropy
̶
Jaderná energetika
̶
Dřívější kolonie - Belgické Kongo
̶
Dovoz kakaa
̶
Výroba čokolády
̶
Nejhustší říční a železniční síť
̶
Přístavy: Oostende, Dunkerque
̶
Cestovní ruch - Brusel, Brugy, Waterloo
̶ Lázně Spa

Nizozemsko

4. února 2011 v 21:09 | Tereza Bass |  Zeměpis
Nizozemsko
 42 00 km2
̶      15 000 000 obyvatel
̶      Vysoká hustota osídlení
̶      Konstituční monarchie
̶      Hlavní město - Amsterdam
̶      Sídelní město - Haag
̶      Ostrovní oblast - Západ fríské ostrovy
̶      Nížiny
̶      Část pod úrovní světového územíàumělé hráze
̶      Poldery = vysušené oblasti
̶      Oceánské klima
̶      Vysoký stupeň urbanizace (95%)
̶      Zemědělství
̶      Vysoká životní úroveň
̶      Těžba ropy a zemního plynu
̶      Petrochemický průmysl
̶      Zpracování ropyàRotterdam
̶      Benzinka Shell (Britsko-Nizozemská)
̶      Elektronika - PHILIPS
̶      Dovoz kakaa
̶      Výroba čokolády
̶      Cestovní ruch - Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam
̶      Hustá dopravní síť
̶      Konurbace Randstad
̶      Potravinářský průmysl - skot, mléčné výrobky