Romantismus

5. ledna 2011 v 17:49 | Tereza Bass |  Literatura
ROMANTISMUS
·         Umělecký směr
·         ½ 19. st.
·         Vychází z preromantismu
·         City
·         Proti vzdělání, změně postavení člověka
·         Odvrácení se od rozumu
·         Revoluční a válečné konflikty
·         Od slova románàhlavní žánr
                                 Osudy několika postav, delší časový úsek
·         Žánry: román (i ve verších, dopisech)
              Povídka= krátký epický útvar s jednoduchým dějem a vyřešenou zápletkou
-Hororové a detektivní náměty
                              Poezie (lyrická, přírodní, reflektivní lyrika - autor se zamýšlí nad životem)
                              Moderní eposy (putování hlavního hrdiny, politika)
                              Lidová slovesnost (pohádky, písně, pranostiky, říkadla, pověsti…)
                              Literární podvrhy (na českém území àrukopisy Královédvorský 14. st., Zelenohorský 9. st.; Ruskoà Slovo o pluku Igorově; Velká BritánieàBásně Ossianovy 5. st.)
·         Motivy
·      Láska (bouřlivá, nešťastná, tragická)
·      Sebevraždy, tragická smrt
·      Osamělý, mladý hrdina
·      Nižší i vyšší vrstva
·      Pronásledovaní osudem
·      Noc, rozbouřená příroda, zříceniny hradů
·      Období středověku
·      Subjektivní pocity, intuice, dojmy

·         Anglická literatura
·         Georg Gordon Byron - 1788 - 1824
- Odchod z rodinyàcesty po světěàúčast v řeckých bojích
- lord
- Childe Heroldova pouť - moderní epos s politickým námětem
-      4 zpěvy
-      Popisy přírody
-      Childe = rytíř, Herold = hlavní hrdina
- Byronismus = touha jedince v boji za svobodu

·         Percy Bysshe Shelley - 1792 - 1822
- Básník
- Odchod z rodiny
- Kritika společenského a politického dění
- Odpoutaný Prométheus
- Titanismus = boje proti tyranům
·        Sir Walter Scott - 1771 - 1832
-Skotský spisovatel a prozaik
-Ivanhoe - historický román
-
doba vlády Richarda Lví srdce
- Saská x normanská šlechta
- Ivanhoe vystupuje v bojích jako Vyděděný rytířàzamiluje se do Rowenyàšťastný konec
- Do Ivanhoe je ještě zamilovaná Rebeka
·        Robert Luis Stevenston - do romantismu patří pouze náměty
- Ostrov pokladů
·        Mary Wollstonecraft Shelley - 1797 - 1851
·
Frankenstein - Mladý vědec Viktor Frankenstein stvoří umělého člověka, monstrum ohyzdné podoby s nadlidskou silou. Umělý člověk svou obrovskou sílu po prvních trpkých zkušenostech zasvětí mstě a zkáze. Zloba je směřována hlavně proti rodině jeho tvůrce - vynálezce Frankensteina.

·         Francouzská literatura
·         Viktor Hugo - 1802 - 1885
· Epopej Legenda věků
· Epopej = rozsáhlé epické dílo obsahující několik na sebe volně navazujících příběhů
· Chrám Matky Boží v Paříži- historický román
- 15. St. V Paříži, chrám Notre Dame
·Hlavním hrdinou je hrbatý zvoník Quasimodo z chrámu Matky Boží, kterého se v dětství ujal kněz Frollo a vychoval ho. Kvůli němu se Quasimodo pokusí unést cikánskou tanečnici Esmeraldu, do niž je Frollo zamilován. Quasimodo je ale zatčen a odsouzen k trestu na pranýři. Esmeralda se nad ním jako jediná slituje. Frollovými intrikami je Esmeralda popravena a Quasimodo se mu za to mstí. Po letech je zvoníkovo tělo nalezeno v hrobce, kde byla Esmeralda pohřbena.
-   Bídníci - Ústřední postavou je Jean Valjean. Je to bývalý galejník, který se na galeje dostal za krádež chleba. Když se mu podařilo uprchnout, okradl starého kněze, který mu nabídl nocleh. Když ho ale chytli četníci, kněz jim řekl, že stříbrné příbory Jeanu Valjeanovi dal darem, přidal mu ještě stříbrné svícny a tím ho zachránil od galejí. Tím Jeana ovlivnil a ten se poté stal dobrodincem a ochráncem těch nejbídnějších. Jeho protihráčem je policejní prefekt Javert, který ho pronásleduje. Zastává názor, že galejník zůstane galejníkem, a považuje dopadení Valjeana za své životní poslání. Ženskými hrdinkami románu jsou Fantine, mladá žena, kterou bída dohnala k prostituci a její dcera Cosette, které se ujal Jean Valjean a vychovává ji

·     
Alfred Musset - Zpověď dítěte svého věku
·      Stendhal - Červený a černý
·      Alexandre Dumas - 1802 - 1870
-      Své romány publikoval často v novinách na pokračování
-      Tři mušketýři - d'Artagnan přijíždí do Paříže, kde se uchází o místo královského mušketýra. Se třemi z nich - Athosem, Porthosem a Aramisem se nejprve dostane do sporu, pak se z nich však stávají dobří přátelé sloužící královně Anně. Hlavní zápletkou jsou intriky kardinála Richelieua, který chce zničit královnu Annu. V jeho činech ho podporuje Mylady de Winter a hrabě Rochefort. Královna z lásky daruje vévodovy Buckinghamovi 12 diamantových přívěšků, které dostala od krále. Kardinál požádá krále, aby uspořádal ples, na který si královna vezme 12 přívěšků. Mylady se přívěšků zmocní, ale vévoda nechá vyrobit nové, které d'Artagnan přiveze.        
-      Hrabě Monte Christo
-      Královna Margot
-      Královnin náhrdelník
                                                                                                                                                                               
·         Ruská literatura
·         1825 - povstání děkabristůàpovstání šlechtických a carských důstojníků proti carovià potlačeno, vzbouřenci na Sibiř nebo popraveni
·

Podpora Puškinemàčasté policejní kontroly
·         Michail Jurejevič Lermontov - 1814 - 1841
·

Zemřel v souboji
·

Z vyšší vrstvy
·

Obvinil cara z Puškinovy smrtiàvyhnanství
·

Básník, prozaik, dramatik
·

Poema = lyricko-epická skladba s pochmurným dějem = balada
·

Poema Démon - stvůra, která byla bohy prokleta věří, že láskou kletbu přeruší. Zamiluje se do Tamary a zabije jejího snoubence. Tamara se Démona bojí, a tak uteče do kláštera. Tam ji Démon najde a rozhodne se Tamaru políbit. Protože přináší smrt všemu, na co sáhne, polibkem Tamaru zabije. Kletba se nezruší.
·

Ne, nejsem Byron - báseň
·

Na smrt Puškinovu - báseň
·

Maškaráda - divadelní hra
·

Hrdina naší doby - román, hlavní hrdina Pečorin àzbytečný člověk = člověk z vyšší společnosti, který mrhá svým životem
·         Alexandr Sergejevič Puškin - 1799 - 1837
·      Rozhraní romantismu a realismu
·      Ze šlechtické rodiny
·      Cenzura děl
·      Pod policejním dozorem
·      2x ve vyhnanství - u Černého moře a na letním sídle
·      Zemřel v souboji, když bránil manželku
·      Evžen Oněgin - román ve verších o zbytečném člověku Evženovi, který zdědí příbytek na venkově, kde potká Lenského. Lenský je zasnouben s Olgou a pozve Evžena k nim na návštěvu. Evžen začne na návštěvě s Olgou flirtovat. Lenský vyzve Evžena Oněgina na souboj, v němž je Lenský zabit. Sestra Olgy, Taťána se do Evžena zamiluje a napíše mu milostný dopis. Evžen ji odmítne a odjíždí zpět do města. Po několika letech se se s Taťánou setká. Evžen se do ní zamiluje, ale protože je Olga vdaná, musí ho odmítnout, ač ho miluje.
·      Piková dáma - povídka, v níž jsou hlavním námětem hazardní hry. Heřman, hazardní hráč, se dozví o hraběnce, která vždy vyhrává. Přes její schovanku Lizaretu se dostane do domu hraběnky a jde se jí zeptat, jak to dělá. Hraběnka se lekne a zemře. Heřmanovi se však zjevuje ve snech, kde mu prozradí, na které 3 karty má vsadit. Heřman tak udělá. 2 karty vyhrají, ale místo 3 karty - esa, padne piková dáma. Heřman vše prohraje a zblázní se.
·      Kapitánská dcerka - Petr Andrejevič Griňov je vyslán otcem do vojska, přičemž ho doprovází starý sluha. Petr je dobrák, a tak věnuje chudákovi Pugačovi
svůj plášť. Na vojenské pevnosti se zamiluje do dcery kapitána Marija Ivanova, Mášy. Vypukne povstání, při němž je Petr ochráněn Pugačovem. Po povstání je Petr obviněn, že Pukačovi pomáhal. Na konec Petra zachrání Máša, která uprosí carevnu.
·      Boris Godunov
·      Ruslan a Ludmila

·         Nikolaj Vasiljevič Gogol - 1809 - 1852
·Prozaik, dramatik
·Pomezí romantismu a realismu
·Revizor - satirická komedie, v níž autor kritizuje úplatkářství, lidskou hloupost, podlézavost, pokrytectví. Úředník Chlestakov je považován v okresním městě, kde se zastaví na cestě k otci, za revizora z Petrohradu. Chlestakov využívá daného omylu ve svůj prospěch a začne se za revizora vydávat.Městský hejtman jej zve k sobě domů, úředníci ho podplácejí a nakonec mu hejtman nabízí ruku své dcery. Chlestakov se bojí prozrazení, a tak narychlo odjíždí. Teprve po příjezdu pravého revizora se všichni dovídají, že se dali napálit.
·Petrohradské povídky
·Večery na samotě Dikaňky - kniha povídek, které vycházejí z ukrajinského slovesného folkloru
· Mrtvé duše - satirický román charakterizující typy statkářů. Ústřední postava Čičikov projíždí Ruskem a skupuje mrtvé duše zemřelých nebo zmizelých nevolníků, aby na ně jako jejich fiktivní vlastník mohl všelijak získat peníze.

·         Literatura v USA
·         Edgar Allan Poe - 1809 - 1849
·Inspirován Byronem
·Hrobník
·Horor Jáma a kyvadlo a jiné povídky - Muž je odsouzen za zločin, který nespáchal. Omdlí a probudí se až ve vězení, kde je jáma, do níž skoro spadne. Jednoho dne se probudí přivázaný na posteli a nad ním se houpe ostré kyvadlo. Zachrání se tím, že namaže provaz jídlem a krysy jej přehryžou. Poté se začnou přibližovat rozžhavené stěny a vězeň téměř spadne do jámy, avšak zachrání jej generál.
·Povídka Zrádné srdce
·Havran - báseň s tématem smrti krásné ženy, v níž básník vyjádřil svou touhu po kráse a lásce, spjatou s úzkostí ze života, smrti a vesmírného prázdna.
·Detektivka Vraždy v ulici Morgue

·        James Fenimore Cooper - Poslední Mohykán - o Indiánech

·        Německá literatura
·        Novalis - Básně noci
·        Bratři Grimmové - ústní lidová slovesnost à pohádky
·        Heinrich Heine - Lorelei, krásná dívka, si rozčesává vlasy u vody. Vždy, když kolem jedou námořníci, ztroskotají

·        Polská literatura
·        Adam Mickiewicz - Konrad Walkenrod - básnická povídka s vlasteneckým námětem
·
Pan Tadeáš - milostný motiv àpodobné téma jako Romeo a Julie

·         Slovenská literatura
·         Ludovít Štúr

·         Česká literatura
·         Karel Hynek Mácha
·         Karel Jaromír Erben

·         Maďarská literatura
·         Sandor Petöfi

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama