Mlži

8. ledna 2011 v 19:30 | Tereza Bass |  Biologie
MLŽI (BIVALVIA)
·         Vodní
·         Tělo dvoustraně souměrné, ploché, s redukovanou hlavou
·         Schránka - lastura a)pravá b)levá
·         Svaly svěrače spojeny s vazem, ovládají schránky
·         Zámek = systém zubů, díky kterým lastura do sebe zapadá
·         Kýlovitá noha, žebra
·         Mohou tvořit perly (perlorodka říční, perlotvorka mořská)
·         Tvorba perlyàobranná reakce; sekrece plášťového epiteluàproniklá nečistota je obalována
·         Mohou žít přisedle
·         Byssová vlákna - produkovány žlázami nohou; příchytná funkce
·         Gonochoristiàpřevážně nepřímý vývoj
·         Larvyàparazité
·         Larvy velevrubů, škeblí a perlorodekàglochidie
·         Symbióza s rybami
·         Srdce: 2 síně, 1 komora
·         Dýchají žábrami (v plášťové dutině)
·         Trávicí ústrojí bez slinných žláz
·         Hepatopankreas
·         Kloaka= vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy
·         2 blastuly, které drží pospolu pomocí ligamentů
·         Vylučovací orgánàmetanefridie
·         Hlavový (àširší) a zádový (užší) oddíl
·         Nemají oči, pouze chemoreceptory a statocystu
·         Vývin nepřímý
·         Zástupci: Slávka jedlá
                : Perlotvorka mořská
                : Perlorodka říční
                : Ústřice
                : Hřebenatky
                : Srdcovky
                : Velevrub malířský
                : Okružanky

TŘÍDA: HLAVONOŽCI (CEPHALOPODA)
·         Mořští
·         Nejdokonalejší
·         Redukované schránky do plochého útvary (př. Sépiové kost)
·         Dvoustraně souměrní
·         Zřetelně formovaná hlava se zobákovitými čelistmi
·         Komorové oči (podobné jako u obratlovců)àpřední a zadní oční komora
·         Noha přeměněna v 8 - 10 ramen s přísavkami tvoří tzv. vakovitou nálevku
·         Chrupavčitá ochrana kolem očí a "mozku" (=nahromaděné nervové uzliny)
·         Gangliová nervová soustava a vyvinutými uzlinami
·         Čtyřžábří (tetrabranchiataà) Nejprimitivnější zástupci mají spirálně stočenou schránku
·         Trávicí trubice má na začátku radulu
·         Slinné látky některých zástupců produkují jed
·         Telegial = oblast v moři, kde žijí
·         Mezi rameny ústní otvor - čelisti se "zuby"
·         Pankreas (=slinivka břišní)
·         Sépiové žlázaàvylučuje inkoustovou tekutinu, vyúsťuje poblíž řiti do střeva
·         Pokožka obsahuje pigmentové buňkyà změna zbarvení
·         Otevřená oběhová soustava
·         Primitivní mozek, jehož základem je nadjícnová uzlina
·         Komorovité oko
·         Samec menší než samice
·         Gonochoristé s pohlavní dvojtvárností
·         Rozmnožování: Jedno rameno samců má funkci kopulačního orgánu, jímž vsunují shluky spermií do plášťové dutiny samic. Samice hlídají nakladená vajíčka à hektokotylové rameno
·         Vývin přímý
·         Zástupci: Loděnky
                : Sépie
                : Krakatice
                : Oliheň
                : ChobotniceKMEN: KROUŽKOVCI (ANNELIDA)
·         Vodní i suchozemští
·         Triblastica
·         Prvoústí
·         Homonomní segmentace = stejnocenné článkování těla
·         Segmenty (články) jsou od sebe odděleny vnitřními blanitými přepážkami (dissepimenty)
·         Každý článek těla nese parapodia = výběžky ze kterých se u členovců stávají končetiny
·         Vyvinutá hlavová část (cefalon) àcefalizace
·         Povrch těla kryje tenká kolagenová kutikula
·         Pokožka obsahuje slizové žlázy a smyslové buňky
·         Hydroskeletà "kostra"
·         Nervová soustava tvořena párem mozkových (nadhltanových) zauzlin spojených obhltanovým prstencem s párem podhltanových zauzlinàžebříčková nervová soustava
·         Ústa za prvním článkem, řiť na posledním článku
·         Cévní soustava uzavřená, jejím centrem je silná hřbetní céva
·         Trávicí soustava trubicovitá
·         Dravé formy a)příď (cefalizace) b)záď (pygidium)
·         Vylučovací soustavaàmetanefridie s obrvenou nálevkou
·         Dýchají žábrami nebo celým povrchem těla
·         Schopnost regenerace
·         Význam: prokypřování půdy

·         Systém kroužkovců: Mnohoštětinatci (polychaeta)
                                      : Opaskovci (Clitellata)
                                      : Máloštětinatci (Oligochaeta)


MNOHOŠTĚTINATCI (POLYCHAETA)
·         Převážně mořští
·         Parapodia a)větvená - dravé formy b)zakrněla - přisedlé formy
·         Předústní tělní článek nese 2 a více tykadlových a makadlových výběžků, u některých druhů i jednoduché oči
·         Většinou odděleného pohlaví
·         Vývin nepřímý: oplozené vajíčkoàplovoucí larva (trochofora)àmetatrochoforaàdospělý jedinec
·         Nepohlavní rozmnožování - pissiparie = rozpad těla na více článkové segmenty, z nichž vyrůstají další jedinci
·         Funkci srdce přebírá pulzující hřbetní céva
·         Krev a) růžová - hemoglobin b)zelená - chlorocruonin
·         Nervová soustava na břišní straně
·         Zástupci: Paololo zelený
               
: Afroditka plstnatá
               
: Nereidka hnědá
               
: Rournatec vějířovitý (živí se planktonem)

OPASKOVCI (CLITELLATA)
·         Netvoří parapodia
·         Předústní článek nemá přívěšky
·         Dýchají celým povrchem těla
·         V 1/3 opasekàclitellum
·         V opasku mají žlázy, které tvoří sekret, v němž jsou přenášeny spermie a vajíčka
·         Vajíčka v obalu = kokon
·         Hermafroditi s přímým vývojem

MÁLOŠTĚTINATCI (OLIGOCHAETA)
·         Na jednotlivých článcích 4 skupiny štětinek, které jim usnadňují pohyb
·         V průřezu kruhovité tělo
·         Na přední části tzv. prostomium = hmatový prst
·         Přední část špičatější
·         Zástupce: Žížala obecná
                   : Žížala hnojní
                   : Žížala podhorská

ŽÍŽALA OBECNÁ
·         Cévní soustava uzavřená
·         Dýchá celým povrchem těla
·         Hemoglobin
·         Vylučovací soustavaàmetanefridie
·         Nervová soustava - nervové pruhy, uzliny (ganglia) àgangliová; provazcovitá
·         Konektivy = podélné spoje nervové soustavy
·         Konesivy = příčné spoje nervové soustavy
·         Trávicí soustava - ústní dutina, střevo, po stranách žaludku - vápenaté žlázy, kolem střeva chloragogenní epitel
- ukládání škodlivých látekàpřecházejí do metanefrídií àvylučování
·         Hermafroditi
·         Vývin přímý
·         Varlata v 10 - 11. Článku
·         13. Článekàvaječníky
·         Fototropičtí
·         Význam: kypření půdy, zúrodňování půdy

PIJAVICE (HIRUDINEA)
·         Tělo zploštělé shora
·         Pokožka členěna příčnými zářezy
·         Jednoduché oči
·         2 přísavky - 1. Přechází v trávicí trubici
-
2. Má funkci příchytnou (k hostiteli)
·         Ektoparaziti à přichyceni na vrchním povrchu hostitele
·         Hirudin - látka, kterou vytváříàzabraňuje srážení krve
·         Zástupci: Pijavka lékařská
               
: Pijavka koňská
               
: Hltanovka bahenní

KMEN: DRÁPKOVCI (ONYCHOPHORA)
·         Stejnoměrně článkovaní
·         Nohy s drápky
·         Chitinová kutikula
·         Cévní soustava otevřená
·         Hřbetní trubicovité srdce
·         Gonochoristi
·         Vývin přímý
·         Dravci
·         Při lovu vystřikují z obranných žláz, kterou jsou na hlavě, lepivý sekret, jímž znehybní oběť

KMEN: ŽELVUŠKY (TARDIGRADA)
·         Tělo tvořeno hlavovým článkem a 5 články s nervovými zauzlinami
·         Chybí cévní i dýchací soustava
·         Gonochoristé s vývinem přímým
·         Za nepříznivých podmínekàanabióza, v níž mohou přežít i extrémní změny prostředí

KMEN: ČLENOVCI (ARTHROPODA)
·         Přes milion druhů
·         Nestejnoměrně článkované tělo - heteronomní segmentaci
·         Pokožka vylučuje chitinózní tvrdou kutikulu, která tvoří vnější kostru (=exoskelet)
·         Kutikula rozdělena na destičky
·         V průběhu života kutikulu svlékají
·         Nervová soustava - žebříčkovitá; dochází ke splynutí ganglií
·         Složené oči z jednotlivých oček (omatidia)
·         Jednoduché oči
·         Mozaikovité vidění
·         Statocysty = statický orgán, který způsobuje vnímání polohy těla
·         Dýchají žábrami, plicními vaky (pavouci), vzdušnicemi (hmyz)
·         Trávicí soustava - přední a zadní část trávicí trubiceàektodermálního původu
-
Střední část àentodermálního původu
·         Hepatopankreas
·         Cévní soustava otevřená
·         Srdce v osrdečníku na hřbetu těla, vypuzuje cévami hemolymfu do okolí vnitřních orgánů
·         Vylučovací soustava - metanefridie s obrvenou nálevkou
-
U hmyzu malpigické trubice
·         Gonochoristé
·         Samička větší než samec
·         Vnitřní oplozená
·         Vývin nepřímý
·         Chování řízeno hormony = feromony

1. PODKMEN: TROJLALOČNATCI
(TRILOBITOMARPHA)
·         Fosilní
·         Třída: trilobity - kambriumàsilur
-   1. Pár končetin přeměněn v tykadla
-   Tělo rozděleno 2 podélnými zářezy na 3 laloky
-   Zástupci: Paradoxides gracialis
               
: Palmanitina socialis
               
: Odontochile hansmanic
               
: Canicoryphe sulzeri
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama