Husité

5. ledna 2011 v 14:40 | Tereza Bass |  Dějepis
HUSITSKÉ HNUTÍ
·         Situace před husitskými válkami a příčiny:
·         Pokusy o nápravu církve
·         Papežské schizma - v Římě a Avignonu
·         Kritika církve
·         Obavy z podpory špatného papeže
·         Morová epidemie à chápáno jako trest
·         Prohřešky církve - mnohoobručnictví àcírkevní hodnostáři zastávají mnoho úřadů
                                  - svatokupectví àobchodování s úřady
                                  - kupčení s odpustky
·         Kritika v celé Evropěà z kruhů laiků i církve

·         Kritici:
·         John Wyclif àodpustky, majetek
·         Jeroným Pražskýà přivezl Wyclifovy myšlenky do Prahy
·         Jakoubek ze Stříbra
·         Jan z Rokycan
·         Jan Hus - Betlémská kapleà centrum hnutí
                                                     à podpora Václavem IV. Do roku 1412àpříchod prodavačů s odpustky
                                                     à interdikt nad Prahou
                                                     à klatba na Huse à vyobcován z Církve


HUSITSKÉ VÁLKY
·         Smrt Václava IV. àna trůn Zikmund Lucemburský
·         1. Křižácká výprava
·         1420
·         Cíl: Prahaàkorunovace Zikmundaàpozději anulováno
·         Bitva na Vítkově
·         Rozbrojeàrůzné výklady Bible
·         1421 - Čáslav - Zemský sněmàZikmundova korunovace prohlášena za neplatnou
·         Husité vydali společný program - 4 pražské artikuly (1420)
·         Artikula=článek, bod
·         1. Artikula - přijímání podobojí (dříve jen kněží, nyní i lajci)
·         2. Artikula - trestání smrtelných hříchů (ne odpustky)
·         3. Artikula - svoboda kázání
·         4. Artikula - zesvětštění církve (sekularizace), církevního majetku (ne mnoho majetku, ne mnohoobručnictví)
·         Husitské proudy:
·         Umírnění - vyšší šlechta: připouštěli, že králem bude Zikmund, ale chtěli zesvětštění
·         Střed - města (Čáslav, Kutná Hora), univerzitní mistři: chtěli vyřadit církev z mocenské pozice
·         Radikálové - Táborité, Orebité, chudina, nižší kněží: všechny 4 artikuly, nesmlouvavý postoj k Zikmundovi

·         1414 - sněm v Kostnici - koncil
-Svolán Zikmundem
-Cíl: odstranění schizmatu, postoj k reformním myšlenkám
-Pozván Jan Hus - 2 slyšení, koncil je považoval za nepřípustná
-Myšlenky uznány za kacířské
-6.7.1415 upálen
-Zvolen jeden papež - Martin V.
·         Rozdělení a radikalizace české společnosti: a)odpůrci Husa - vyšší šlechta, cizinci (Němci), část církve
                                                                                    
b)přívrženci Husa - nižší šlechta, měšťanstvo, chudina, univerzity, Češi
·         Rozšiřuje se přijímání podobojíàzavrženo koncilem
·         Sub utraque=podobojíàutrakvistéàkališníci
·         Václav požádán Zikmundem o řešení situaceà výměna radních na novoměstské radniciàza kališníky církevní přívržencià30. 7. 1419 - 1. Pražská defenestrace (Jan Želivský)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama